Home » » Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Pada postingan kali ini sekolah.info akan memberikan contoh soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 2 SD. Bahasa Jawa adalah Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk daerah Jawa Tengah, namun beberapa guru SD merasa kesulitan untuk menemukan contoh soal Bahasa Jawa SD sebagai bahan untuk membuat soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 2 SD.

Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD
Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Sekolah.info kali ini akan membagikan contoh Soal Bahasa Jawa untuk siswa Sekolah Dasar kelas 2, berikut tampilan soal Bahasa Jawa untuk Ulangan Harian :


Ingon – ingon

Wong – wong padha seneng ingon – ingon
Padha ngingu rojo kaya. Yaiku : kebo, sapi, jaran lan wedhus. Ana sing ngingu unggas lan iber – iber. Kayata : pitik, bebek, menthok lan manuk.
Raja kaya kanggo ngrewangi wong tani, mbantu garap sawah lan usung – usung.
Pitik, bebek di purik asile yaiku endhog, lan daginge, yen manuk merga unine.
Manuk padha ngoceh lan manggung, agawe senege ati.
Ati bisa maren lan tentrem.

I.       Wenehana tanda ping ( x ) ing aksara a, b, lan c sing kok anggap bener !
1.      Pak tani seneng ingon – ingon ..................................
 1. rojo kaya
 2. rojo pati
 3. rojo nongko
2.      Jenis manuk di ingu merga ...................................
 1. wulune
 2. unine
 3. endhoge
3.      Ati bisa marem lan .....................................
 1. tentrem
 2. ayem
 3. seneng
4.      ................................ sing maringi dhuwit ?
 1. apa
 2. sapa
 3. piro


5.      Manuk padha .......................................
 1. meneng
 2. ngoceh lan manggung
 3. muni
6.      Awake ....................... panas.
 1. ngreges
 2. teles
 3. adhem
7.      ............................ kabare simbah ?
 1. kepriye
 2. apa
 3. sapa
8.      kantor – menyang – tindak – Bapak.
 1. menyang kantor Bapak tindak.
 2. Bapak tindak menyang kantor.
 3. tindak kantor Bapak menyang.
9.      Dalan ing peggunungan munggah ...........................
 1. jurang
 2. mudhun
 3. rata
10.  Ibu menyang pasar.
Yen dikramakake .......................................
 1. Ibu dateng peken.
 2. Ibu tindhak pasar.
 3. Ibu tindhak peken.
11.  Jamu rasane ........................................
 1. manis
 2. pahit
 3. legi
12.  Bapak lagi adus, adus kramane ......................................
 1. siram
 2. adus
 3. wungu
13.  Eyang rawuh ............................... oleh – oleh
 1. nggawa
 2. ngasta
 3. nyangking
 14.  Anak sapi arane .................................
 1. cempe
 2. gudel
 3. pedhet
15.  Putrane Bu lik sing mbarep jenenge Anton. Mbarep iku nomer ..............................
 1. telu
 2. loro
 3. siji
16.  Sing di ............................ kupinge
 1. cethot
 2. jiwit
 3. jewer
17.  Ibu marut ...........................
 1. kacang
 2. pohong
 3. klapa
18.  Ibu ngumbah klambi.
Klambine ............................. Ibu
 1. diumbahi
 2. umbah – umbah
 3. diumbah
19.  Anton ............................ tahun 2009
 1. lair
 2. manak
 3. netes
20.  Sawise pasa kudu mbayar ................................
 1. utang
 2. bunga
 3. zakat
21.  Daleme simbah cedhak ora ..............................
 1. adoh
 2. rata
 3. cedhek
22.  Kembang klopo arane ............................
 1. ontong
 2. polong
 3. manggar
 23.  Nandhur gedhang tegese .....................................
 1. nandur isi gedhang
 2. nandur wit gedhang
 3. nandhur wohe gedhang
24.  Bapak tindhak ............................  montor
 1. numpak
 2. nunggang
 3. nitih
25.                                di waca ......................
 1. pira
 2. sapa
 3. para
 II.    Isenana titik – titik ing ngisor iki !
26.  Kecap rasane ................................
27.  Sing disikati iku .......................................
28.  Yen ora ngerti  kudu ......................................
29.  Ngapusi iku tumindhak sing .......................................
30.  Pitik diingu merga .............................
31.  Yen diparingi kudu matur ..................................
32.  Sapi, kebo, kena kanggo nggarap ...............................
33.  Roti digawe saka ..................................
34.  Dadi murid kudu sregep aja ...............................
35.  Yen tumindhak salah kudu nyuwun ................................Kunci Jawaban Bahasa Jawa
Kelas II

I.             Pilihan Ganda.
1.      A                                          11.  B                                      21.  A
2.      B                                          12.  A                                      22.  C
3.      A                                          13.  B                                      23.  B
4.      B                                          14.  C                                      24.  C
5.      B                                          15.  C                                      25.  A
6.      C                                          16.  C
7.      A                                          17.  C
8.      B                                          18.  C
9.      B                                          19.  A
10.  C                                          20.  C

II.          Isian.
26.  legi
27.  untune
28.  takon
29.  ala
30.  endoge / daginge
31.  nuwun
32.  sawah
33.  tepung
34.  kesed / lumuk
35.  ngapura

0 komentar:

Post a Comment